Polariserad debatt i fullmäktige om HVB

Skurup Ett halvår tog det innan Skurups kommun kunde komma till beslut i frågan om kommunen ska skaffa ett eget HVB-hem.
I går sattes punkt i frågan när fullmäktige röstade ja med 27 röster mot 13 nej.

Socialdemokraterna, Vänstern, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kommunens väl röstade ja.
Sverigedemokraterna röstade emot liksom de fyra utbrytarna, Sven Rosengren (L), Niklas Sjöberg (M), Kent Olsson (M) och Anders Kristiansen (M).

Klart är att kommunen ska bygga om en kommunal byggnad till HVB-hem för två miljoner kronor som tas ur investeringsbudgeten. Planlösningen görs om, hygienutrymmen byggs till liksom ventilation och sprinklers.
Sven Rosengren (L) var uppbragd och sade sig inte ha en aning om vad byggnaden skulle användas till och yrkade på återremiss för dåligt underlag och kallade kommunen för ”Grönköping”.
Lars Nyström (SD) utgick ifrån att Pierre Esbjörnsson (S), kommunstyrelseordförande, skulle fortsätta hemlighålla HVB-hemmets placering:
– Vi är inte den första och inte den sista kommunen som gör så på grund av hotbilden. Vi följer reglerna, förtydligade Pierre Esbjörnsson (S).
Sven Rosengren (L) fortsatte att förundras över var pengarna skulle ta vägen och frågade revisionen, som satt i salen, om de hade svimmat för att det var så märkligt. Det kom ingen respons från revisionens representanter,

Läs mer här: Polariserad debatt i fullmäktige om HVB

kommentarer