Polis lämnades ensam – med en hotfull mobb

Polismannen var omringad av en hotfull mobb. Ensam, med draget vapen, kallade han på hjälp.

Men det vakthavande befälet beslöt att lämna honom i sticket och beordrade kollegerna att vänta på avstånd skriver Helsingborgs Dagblad.

kommentarer