Polisbehov i väst har slukat resurser i öst

SYDOST Gränskontroller på andra sidan Skåne tillsammans med ökat terrorhot slukar resurser i polisområde Österlen.
– Jag är ändå förhoppningsfull, men vi måste vara försiktiga med vad vi lovar eftersom vi vet för lite om framtiden, säger Mats Cronhag, chef för lokalpolisområde Österlen som är under uppbyggnad.

Den 29 februari avslutas polisinsatsen Alma och Österlens polisområde får förhoppningsvis tillbaka merparten av de resurser som lånats ut till framför allt id-kontrollerna på Hyllie station i Malmö. Samtidigt är rekryteringen av knappt hälften av totalt 20 områdespoliser inne i ett slutskede men först 2017 är den nya polisorganisationen i hamn.

– Ingen kunde förutse flyktingkrisen och terrorhoten som startade i höstas. Det drabbar vår verksamhet och självklart blir vissa områden nerprioriterade. Samtidigt tror jag absolut att svensk polis är på väg i rätt riktning när vi säger att vi ska prioritera brottsförebyggande arbete och jobba närmare medborgarna.
Det menar Mats Cronhag, chef för lokalpolisområde Österlen, som omfattar Sjöbo, Skurup, Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommuner.
Samtidigt som västra Skåne slukar lokala resurser är uppdraget att fortsätta omorganisationen och börja jobba närmare medborgarna, lyssna på vad invånarna vill att polisen ska prioritera och arbeta mer med. Hälften av alla poliser ska enligt direktiven knytas till ett specifikt lokalpolisområde.

Läs mer här: Polisbehov i väst har slukat resurser i öst

kommentarer