Polisens arbete mot hatbrott ska utvecklas

Som ett led i arbetet med att bekämpa diskriminering, rasism, homofobi och liknande former av intolerans i samhället planerar regeringen att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utveckla polisens arbete mot hatbrott.Pressmeddelande: Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att utveckla arbetet mot hatbrott Justitiedepartementet, 12 mars 2014

kommentarer