Polisens bilder inifrån bunkern

ÖSTRA GÖINGE Det ser ut som en vanlig, oansenligt maskinhall. Men det är bara en fasad. Bakom fasaden döljer sig en bunker av betongblock och plåt.
Här är bilderna inifrån skräckbunkern i Östra Göinge, där en kvinna hölls inlåst av en 38-årig läkare.
På sängen inne i bunkern ligger en bok med titeln – ”I djävulens sällskap”.

Maskinhallen på den avskilt belägna gården i Östra Göinge döljer en bunkerliknande byggnad med dubbla säkerhetsdörrar, femdubbla lås och gjutet betonggolv.
Polisens bilder från bunkern, varav några ni ser här intill, visar att den är konstruerad för att någon ska kunna vistas där under lång tid. Toalett, ventilationssystem och en spartanskt möblerad cell med säng och köksdel.
I kyl och frys hittades mat och i köksdelen fanns även en rad olika läkemedel.
På sängen låg en bok.
Bokens titel: ”I djävulens sällskap”.
På flera ställen i bunkern finns en hel del verktyg och byggmaterial och arbetet med att färdigställa bunkern föreföll pågå.
Bland polisens fynd märks ett par handbojor. I bunkern hittades även en rullstol.

I anslutning till bunkern finns något som polisen kallar för en rastgård. I utrymmet mellan bunkern och ytterväggen i den norra delen finns en dörr som leder ut till rastgården. Rastgården omgärdas av ett högt plank

Läs mer här: Polisens bilder inifrån bunkern

kommentarer