”Politisk styrning påverkar konsten”

Dagens politiska styrning påverkar, eller riskerar att påverka, den konstnärliga friheten negativt. Det skriver företrädare för Myndigheten för kulturanalys.

Läs mer…

kommentarer