PRAC: Xofigo skall inte kombineras med Zytiga och prednison/prednisolon

By Läkemedelsverket En pågående klinisk studie på asymtomatiska eller milt symptomatiska patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer har visar en ökad risk för dödsfall och frakturer vid kombination av prostatacancermedicinen Xofigo (radium-223-diklorid) med Zytiga (abirateronacetat) och prednison/prednisolon.

Läs mer här: PRAC: Xofigo skall inte kombineras med Zytiga och prednison/prednisolon

kommentarer