Trots pressen från e-handel – fysisk handel växer stadigt

Den fysiska detaljhandeln i Sverige visar fortsatt stabil tillväxt. Med det sagt så är den ojämnt fördelad. Dagligvaruhandeln är dragloket medan sällanköpshandeln ligger stilla – där sker tillväxten bara på nätet.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj