Pressinbjudan: Onsdagen den 20 december överlämnar Försvarsberedningen sin rapport till försvarsminister Peter Hultqvist

Onsdagen den 20 december överlämnar Försvarsberedningen sin rapport Motståndskraft, inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 till försvarsminister Peter Hultqvist.

Läs mer här: Pressinbjudan: Onsdagen den 20 december överlämnar Försvarsberedningen sin rapport till försvarsminister Peter Hultqvist

kommentarer