Prisras på bostadsmarknaden

Prisraset på bostadsrätter förstärktes under november månad.

Den senaste månaden sjönk priset i riket med tre procent – den största minskningen sedan november 2011.

Läs mer här: Prisras på bostadsmarknaden

kommentarer