Problemet är att ni inte ser problemen

Artificiell intelligens funkar inte som samtalspartner.

Helena Granström svarar forskarna bakom Chatpal-projektet.

Läs mer…

kommentarer