”Problemet i Stockholm är bristen på skollokaler”

Vi måste diskutera och lösa de verkliga problem som skolan står inför. Och det stora problemet i Stockholm är bristen på lokaler, skriver chefer från Academedia i en replik om Vittraskolan i Hammarby Sjöstad.

Läs mer här: ”Problemet i Stockholm är bristen på skollokaler”

kommentarer