Professor oroas över världsekonomin

Läget för världsekonomin är i dagsläget ganska oroande. Inte minst bör man oroa sig för svaghet i Europa och i de så kallade brics-länderna, samt för den geopolitiska situationen i så väl Mellanöstern som i Ukraina.

Läs mer här: Professor oroas över världsekonomin

kommentarer