Prover på Kubalanställda bra

Alla anställda på Kubal kan andas ut. Blod- och urinprover visar på helt normala värden.

kommentarer