Psalmprotest mot nazister nödvärn?

JÖNKÖPING. Var det nödvärn när ett antal personer satte sig i vägen för Svenskarnas parti under första maj i Jönköping och brast ut i psalmsång?

kommentarer