Quiz: Vad minns du av börs- och finansåret 2017?

By Di 2017 blev ett glädjens år för många i finansvärlden. Många börser satte nya rekord, Stockholmsbörsens OMXSPI-index steg för sjätte året i rad, USA:s centralbank höjde räntan tre gånger och uppgången för världsekonomin var den mest synkroniserade sedan 2007. Men 2017 var också året då H&M:s börsvärde föll med 138 miljarder kronor.

Läs mer här: Quiz: Vad minns du av börs- och finansåret 2017?

kommentarer