”Räkna om flygbiljetterna till flyktingtoaletter, Sida”

Slöseri med skattemedel och raserad trovärdighet. Korruptionsexperten Louise Brown reagerar starkt på kontroversen kring UNRWA dit Sverige betalat sju miljarder. Dessutom är det inte första gången FN-organet får kritik.

Läs mer…

kommentarer