Räntor och valutor: Svenska räntor upp

Börserna steg men på räntemarknaden var nettorörelserna relativt begränsade på onsdagen. Svenska räntor steg i spåren av nya riktlinjer från Riksgälden. Dollarn stärktes överlag.

Läs mer här: Räntor och valutor: Svenska räntor upp

kommentarer