Rapport: Amorterings- kravet räcker inte

Amorteringskravet kommer att gynna svenska banker, men den begränsade omfattningen av regleringen gör att värdet begränsas betydligt.

Det skriver Moody’s i en rapport som publicerades på måndagen.

Läs mer här: Rapport: Amorterings- kravet räcker inte

kommentarer