Raspberry Pi sköts upp i rymden – filmar jorden i 4K

Experimentet visar att det går att åstadkomma ganska mycket med hjälp av billig teknik för konsumenter.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj