Redan de gamla grekerna såg farorna med AI

Robotar, bioteknik och artificiell intelligens var långt ifrån främmande för antikens människor, vars myter och gudar inte sällan uppvisade science fiction-artade drag. En ny bok analyserar antikens föreställningar om teknikens löften och konstgjort liv.

Läs mer…

kommentarer