Reform av EU:s jordbrukspolitik i fokus på ministerrådsmöte

På jordbruksministrarnas möte i Bryssel 29 januari står kommissionens förslag till reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik på dagordningen. Ministrarna ska även diskutera frågor som rör internationell handel med jordbruksprodukter. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på mötet.

Läs mer här: Reform av EU:s jordbrukspolitik i fokus på ministerrådsmöte

kommentarer