Regeringen agerar mot sexuellt våld och trakasserier

Den senaste tidens #metoo-upprop har på ett kraftfullt sätt visat att det finns mer att göra för att bekämpa sexuella trakasserier och sexuellt våld på arbetsplatser och i övriga samhället. Regeringen kräver att alla arbetsgivare tar sitt ansvar för en trygg arbetsmiljö. På arbetsmiljö- och diskrimineringsområdet finns redan många verktyg och relevant lagstiftning men kraften och storleken på uppropen visar att det brister i att följa regelverken. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér har därför träffat arbetsmarknadens parter och flera statsråd har de senaste veckorna kallat till möten med myndighets- och näringslivschefer för att fokusera på arbetsgivarnas ansvar för att motverka sexuellt våld och trakasserier.

Läs mer här: Regeringen agerar mot sexuellt våld och trakasserier

kommentarer