Regeringen antar ny strategi för Liberia efter ebola, samt ny biståndsstrategi för Kenya

Regeringen har beslutat om en ny biståndsstrategi för Liberia åren 2016-2020. Sverige befäster sitt starka engagemang i landet, stakar ut biståndets inriktning för de kommande fem åren och tar avstamp i behoven efter ebolaepidemin. Strategin omfattar sammantaget 1350 miljoner svenska kronor. Sverige är nu det näst största givarlandet till Liberia efter USA.

Läs mer här: Regeringen antar ny strategi för Liberia efter ebola, samt ny biståndsstrategi för Kenya

kommentarer