Regeringen antar nya strategier för de stora utvecklingsbankerna

Regeringen antar nya strategier för Sveriges samarbete med Världsbanksgruppen, Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) och FN:s Internationella jordbruksutvecklingsfond (IFAD). Med strategierna höjer regeringen ambitionerna vad gäller utvecklingsbankernas arbete med miljö- och klimatfrågor.

Läs mer här: Regeringen antar nya strategier för de stora utvecklingsbankerna

kommentarer