Regeringen föreslår en effektivare planprocess

Regeringen överlämnade den 18 mars en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i plan- och bygglagen (PBL) som ska leda till att planprocessen blir enklare och mer effektiv.Regeringen föreslår en effektivare planprocessProp. 2013/14:126 En enklare planprocess Socialdepartementet, 19 mars 2014

kommentarer