Regeringen föreslår enklare och effektivare bygglovsprocess

Regeringen överlämnade den 13 februari en lagrådsremiss till lagrådet med förslag på ändringar i plan- och bygglagen (PBL) som ska leda till att plan- och bygglovsprocessen blir enklare och mer effektiv.Lagrådsremiss: En enklare planprocessRegeringen föreslår en effektivare plan- och bygglovsprocess Socialdepartementet, 13 februari 2014

kommentarer