Regeringen föreslår ökat svenskt deltagande i FN-insats i Mali

Regeringen beslutade idag att föreslå att Sverige ställer en väpnad styrka till förfogande för deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) till utgången av juni månad 2015.Det planerade svenska styrkebidraget utgörs av ett underrättelsekompani och en nationell stödenhet. Verksamhet kan inledas tidigast under tredje kvartalet 2014.Pressmeddelande: Regeringen föreslår ökat svenskt deltagande i FN-insats i MaliLadda ner propositionen: Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, prop. 2013/14:189

kommentarer