Regeringen föreslår skärpt straff för dataintrång

I dag är det högsta straffet för dataintrång fängelse i högst två år. Det finns tecken på att utvecklingen i samhället går mot allt farligare och mer storskaliga angrepp mot informationssystem. Regeringen föreslår därför en särskild straffskala och rubricering för grovt dataintrång.Pressmeddelande: Skärpt straff för dataintrångProp. 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång Justitiedepartementet, 19 februari 2014

kommentarer