Regeringen presenterar satsningar på sommarskola

Regeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund att stå på inför kommande studier och arbete. Det handlar om investeringar för elevernas skull, men också för jobbens skull. I dag presenterar regeringen satsningar på sommarskola. Undervisning under en del av sommaren kan hjälpa fler elever att nå kunskapsmålen. Därför föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor permanent för att finansiera en skyldighet att erbjuda sommarskola. Regeringen, 13 mars 2014

kommentarer