Regeringen ger PTS i uppdrag att säkra de svenska 5g-näten

I dag meddelar regeringen att de har gett Post- och telestyrelsen i uppdrag att göra en riskanalys för it-säkerhet i svenska 5g-nät. Denna ska göras i samråd med Säpo, Försvarsmakten, FRA och MSB.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj