Regeringen vill driva på samverkan för digitalisering


Regeringen har gett Vinnova, Digg, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet i uppdrag att tillsammans ta fram ett program för en digital strukturomvandling av Sverige.

Läs mer…

kommentarer