Regeringen: Sveriges skyddsrum ska rustas upp

Regeringen avsätter totalt 220 miljoner kronor för att rusta upp Sveriges skyddsrum och stärka räddningstjänsten i händelse av höjd beredskap eller krig.

– Det viktigaste är att komma i gång med det här arbetet för det får inte stå stilla längre, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Läs mer…

kommentarer