Regeringen tydliggör Försäkringskassans uppdrag

Regeringen gör ett antal förändringar i försäkringskassans regleringsbrev för 2018. Det handlar bland annat om att förtydliga behovet av en trygg försäkring, stöd till den enskilde och bättre information om beslut och rättigheter.

Läs mer här: Regeringen tydliggör Försäkringskassans uppdrag

kommentarer