Regeringen vill avskaffa byggfelsförsäkringen

Regeringen överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag på att upphäva lagen om byggfelsförsäkring.Regeringen vill avskaffa byggfelsförsäkringen Socialdepartementet, 4 mars 2014

kommentarer