Regeringen vill finansiera försvaret med höjda skatter

Regeringen kan vara på väg att enas med C och L om en höjning av försvarsanslagen med fem miljarder under 2022. Tanken är att finansieringen ska göras genom skattehöjningar, erfar SvD.

Läs mer…

kommentarer