Regeringens budget: ”Nu krävs uthållighet”

Regeringen föreslår satsningar för nästan 40 miljarder kronor i statsbudgeten för 2024.

Välfärden stöttas i inflationskrisen med 16 miljarder kronor och pressade hushåll får lättnader i form av sänkt skatt.

Läs mer…

kommentarer