Regeringens nyhetsbrev: Läget i den svenska ekonomin

Sverige har klarat krisen bättre än de flesta jämförbara länder. Regeringens politik har varit att använda de överskott som byggts upp före krisen för att hindra att Sverige drabbas för hårt. När tillväxten gradvis väntas öka och läget på arbetsmarknaden sakta förbättras avtar successivt behovet av att stötta ekonomin. Då går finanspolitiken in i en ny fas – de offentliga finanserna ska gradvis tillbaka till överskott för att ha som buffert.Regeringens nyhetsbrev: Läget i den svenska ekonomin Regeringen, 28 februari 2014

kommentarer