Regeringens nyhetsbrev: Nationell mobilisering mot grov brottslighet

Den grova organiserade brottsligheten ska bekämpas i hela landet. Som ett led i detta arbete vill regeringen skärpa och effektivisera lagstiftningen inom en rad områden, bland annat när det gäller grova våldsbrott och penningtvätt.Regeringens nyhetsbrev: Nationell mobilisering mot grov brottslighet Regeringen, 10 februari 2014

kommentarer