Regionala skillnader inom e-vården

Digitala tjänster för sjuk- och hälsovård är på frammarsch. Men utbudet varierar mellan landstingen och tillgången avgörs av var någonstans i landet du bor.

Läs mer här: Regionala skillnader inom e-vården

kommentarer