”Regioner begår brott när patienter går före”

Politikerna bryter mot lagen när de inte ställer krav att vård ska ske på lika villkor. Därmed kan privata vårdgivare prioritera försäkringskunder. Nu gör jag en JO-anmälan, skriver forskaren John Lapidus.

Läs mer…

kommentarer