Reinfeldt i toppen – Annie Lööf i botten

STOCKHOLM. Drygt en av fyra – 27 procent – har förtroende för FI:s talesperson Gudrun Schyman. För C-ledaren Annie Lööf är siffran 12 procent.

Schyman är också populärare än både FP-ledaren Jan Björklund och KD-ledaren Göran Hägglund.

kommentarer