Rekord: Flest njurar i landet transplanterades i Skåne

By karin.selaker@kvp.se (Karin Selåker Hangasmaa)

Skånes universitetssjukhus i Malmö slår rekord i antal utförda njurtransplantationer i Sverige under 2017.

En ökad medvetenhet om behovet av organ gör att fler registrerar sig som donatorer.

– Jag hoppas att vi nästa år kommer att kunna göra fler njurtransplantationer både med organ från avlidna och levande donatorer, säger Alireza Biglarnia, överläkare och sektionschef inom njurtransplantation på SUS i ett pressmeddelande.

Läs mer här: Rekord: Flest njurar i landet transplanterades i Skåne

kommentarer