Rekordfå dog i trafiken under 2017

By Erik Inge

trafikolycka

Statistiken kommer från Transportstyrelsen.

Av de 254 omkomna under 2017 var 148 bilförare och bilpassagerare, vilket är tre färre än 2016.
136 av de omkomna bilisterna färdades i personbil, resterande i buss eller lastbil.

Sammanlagt omkom 79 bilister i singelolyckor under förra året, vilket var den vanligaste olyckstypen. 44 omkom i samband med mötesolyckor.

36 fotgängare omkom under 2017 efter att ha blivit påkörda av motorfordon.

Tittar vi istället på tvåhjuliga fordon kan vi se att 35 motorcyklister omkom under förra året. Det är en färre än året innan.
Av dessa 35 omkom 16 i singelolyckor och 15 i kollision med personbil eller lastbil.

24 cyklister omkom under 2017 – det var två fler än 2016.

Minskningen av antalet döda i trafiken har dock bromsat in de senaste åren. Från år 2010 och framåt är skillnaderna små, med undantag för 2011 då ovanligt många, 319 personer, omkom.

254 dödade i trafiken under 2017 är exempelvis bara 16 färre än 2016. Året innan omkom 259 personer och år 2010 266.

Transportstyrelsen talar själva om en stagnation i utvecklingen.

– Transportstyrelsens trafiksäkerhetsarbete ryms inom ramen för vårt ansvar för regler och tillsyn. Exempelvis blir det från 1 februari förbjudet att använda mobilen vid bilkörning när man håller den i handen. I mars startar vi upp ett utökat arbete med att utfärda varningar vid körkortsärenden, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Läs mer här: Rekordfå dog i trafiken under 2017

kommentarer