Rekordmånga överklagar miljödomstolsmål

Antalet överklagande ärenden i Mark- och miljööverdomstolen, den högsta instansen i mål som gäller plan- och bygglagen, är rekordhögt.

Läs mer…

kommentarer