Remiss av Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster- COM(2018) 148 final

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster- COM(2018) 148 final.

Läs mer här: Remiss av Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster- COM(2018) 148 final

kommentarer