Resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i region Stockholm

Cirka 2,5 procent av stockholmarna hade en pågående covid-19-infektion enligt en undersökning som genomfördes av Folkhälsomyndigheten i region Stockholm i månadsskiftet mars–april. Det är fortsatt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa takten i smittspridningen.

Läs mer…

kommentarer