Resultatet efter bränderna: 125 miljoner ton koldioxid

Årets bränder i Arktis kan öka takten på klimatförändringarna. 

Bara under sommaren har bränderna resulterat i utsläpp på cirka 125 miljoner ton koldioxid. 

Det motsvarar två och ett halvt års utsläpp i Sverige, skriver Dagens Nyheter. 

Läs mer…

kommentarer