”Retoriken stämmer inte med praktiken”

I de egna yrkandena för avtalsrörelsen 2016 konstaterar man att ”prestationslön (ackord) är huvudregel i Byggavtalet”, skriver Ola Månsson och Mats Åkerlind, Sveriges Byggindustrier, i en slutreplik.

Läs mer här: ”Retoriken stämmer inte med praktiken”

kommentarer