“Revisorns roll är att vara en av flera kapabla väktare”

By Realtid.se Ekobrottsmyndigheten ansluter sig till Riksrevisionens slutsats om att det var fel att avskaffa revisionsplikten för mindre bolag. “Revisorns roll, om man betraktar den ur ett kriminologiskt perspektiv, är att vara en av flera ”kapabla väktare”. Om just den väktaren tas bort, måste väktaren ersättas av annat som avskräcker från brott” säger Stefan Lundberg, samordnare för det brottsförebyggande arbetet på Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer här: “Revisorns roll är att vara en av flera kapabla väktare”

kommentarer